?

Log in

No account? Create an account
Апакаліпсіс па графіку
Адамовіч Алесь

Алесь Адамовіч адным з першых павёў штурм саркафага лжы, які пачаў узводзіцца над Чарнобылем ці не адразу пасля аварыі. Праз барыкады "дзяржаўных інтарэсаў", езуіцкія "навуковыя" супакойванні, цэнзурныя лабірынты пісьменнік прарываецца да кіраўнікоу краіны і рэспублікі, да сусветнай грамадскасці, са словамі болю нястомна біў у набат чарнобыльскай трагедыі. Аварыя — выпадак ці заканамернасць? Хто вінаваты? Што рабіць? Пра гэта — страсны роздум аўтара — народнага дэпутата СССР. Болей...

Асия. Последний отпуск
Повести
Адамовіч Алесь

"Асия" — это история одной любви, повесть о непростом человеческом таланте "делать друг друга счастливее". Повесть "Последний отпуск" о том, как врач-онколог, проверяя некоторые свои гипотезы, производит опасный медицинский эксперимент над собой. Болей...

Халоп Яснавяльможнага дэмакрата
Раман-дурнота
Казакоў Валерый

Сярэдзіна XXI стагоддзя, светам кіруе Высокая сямёрка. І няма ні Расіі, ні ЗША. На палітычнай мапе – Сібрусія, Афраюсія, Аб'еўра. І Хахлабульбія, межы якой прайшлі ў дзесятках кіламетраў ад Масквы... Суседнюю дзяржаву ачольвае Пераемнік Шосты... У гарах тундры адкрываецца містычна-пракаветная Шамбала, якую намагаюцца знішчыць, бо Кадастр Галоўнай Пільнасці – не спіць, бо народу не трэба залішняе мудрагельства. І на фоне ўсяго гэтага – каханне, яго выпрабаванне і смерць... І – жыццё краіны... Болей...

Падсумаванне
Навуковыя і навукова-папулярныя артыкулы
Трусаў Алег

Вырашыў зрабіць невялічкую кніжачку ў адпаведнасці са сваімі фінансавымі магчымасцямі. У яе ўвайшлі найбольш цікавыя артыкулы напісання ў гэтым годзе, як раз напярэдадні 7 жніўня, а таксама спіс маіх публікацый. Дарэчы, ніколі не думаў, што на складанне гэтага спісу пойдзе некалькі месяцаў. Аднак ён атрымаўся далёка не поўны. Адсутнічаюць публікацыі на польскай і некаторых іншых залежных мовах, артыкулы ў розных рэгіянальных выданнях, календарах: тыя, якія па розных прычынах друкаваліся без аўтарскіх подпісу. Спадзяюся ў будучым гэты спіс дапоўніць і перавыдаць. Таксама ў маіх бліжэйшых планах напісанне і выданне кніжачкі „Невядомая Беларусь”, дзе хачу сабраць свае артыкулы пра розныя аспекты матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў у межах іх этнаграфічнага рассялення. Болей...

Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духоўнай рэгіянальнасці
ў польскай літаратуры XIX - пачатку XX стагоддзяў
Тычко Галіна

Манаграфія ўяўляе сабой грунтоўнае, шматпланавае даследаванне аднаго з мала вывучаных аспектаў купалазнаўства. Аўтар разглядае творчасць Янкі Купалы ў кантэксце традыцый духоўнай рэтіянальнасці ў гюльскай літаратуры XIX - пачатку XX стагоддзяў, яго эвалюцыю ад мясцовага патрыятызму і дэмакратычна-гуманістычнай самаідэн-тыфікацыі са сваім народам да ўсведамлення сваёй місіі як паэта-прарока, выразніка яго запаветных дум і спадзяванняў. Паняцце рэгіяналізм даследуецца ў плане яго канкрэтнага геапалітычнага і гістарычнага бытавання, з праекцыяй на светапоглядныя арыентацыі беларускага грамадства XIX - пачатку XX стагоддзяў. Даецца адпаведны аналіз некаторых найбольш значных твораў Янкі Купалы (драматычных паэм «Адвечная песня», «Сон на кургане», асобных вершаў і г. д.) з пункту гледжання іх суадносін з традыцыйнымі элементамі духоўнай рэгіянальнасці. Болей...

З літаратуразнаўчых вандраванняў
Нарысы, эсэ, дзённікі
Мальдзіс Адам

Асноўную частку кнігі беларускага літаратуразнаўца, кандыдата філалагічных навук складае "Англійскі дзённік", у якім аўтар падрабязна расказвае пра свае пошукі і знаходкі матэрыялаў па гісторыі беларускай літаратуры ў часе камандзіроўкі ў Лондан о Оксфард. Літаратуразнаўчы матэрыял падаецца ў непасрэднай сувязі з асабістымі назіраннямі з жыцця сучаснай Англіі. Акрамя таго, у кнізе змешчаныя матэрыялы "літаратуразнаўчыя" вандраванні ў Польшчы і ГДР, росшукі ў архівах нашай краіны. Кніга адрасуецца як спэцыялістам-літаратуразнаўцам, так і шырокаму колу чытачоў. Болей...

Расія
раман
Гніламёдаў Уладзімір

У. Гніламёдаў — вядомы беларускі крытык і літаратуразнаўца, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка і прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, акадэмік. Яго пяру належыць шэраг крытычных і мастацкіх твораў. У дадзеным рамане гаворка ідзе пра бежанцаў 1915 года, сярод якіх апынуліся Лявон Кужаль і яго землякі — ураджэнцы Брэстчыны — галоўныя героі рамана. З набліжэннем руска-нямецкага фронту яны вымушаны былі з'ехаць на ўсход, у Расію, дзе і знаходзіліся падчас рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, шматлікіх мецяжоў і паўстанняў. Аўтарскі мастацкі стыль адрозніваецца глыбокім псіхалагізмам, таму апісанне характараў персанажаў, каларыту і асаблівасцяў эпохі, якая адлюстравана ў творы, надзвычай рэалістычнае. Болей...

Пачатак шчасця
Выбраныя апавяданні
Зарэцкі Міхась

Дзяцінства прайшло ў в. Зарэчча пад Шкловам — адсюль псеўданім. З 10-гадовага ўзросту вучыўся ў Аршанскім духоўным вучылішчы і Магілёўскай духоўнай семінарыі (у 1917 пакінуў семінарыю пасля 2 гадоў вучобы). Працаваў перапісчыкам у паўвайсковай часці. З лютага 1919 настаўнічаў на Магілёўшчыне, потым прызначаны загадчыкам валаснога аддзела народнай асветы. У 1920—1927 палітпрацаўнік Чырвонай Арміі. Публікавацца пачаў у 1922. З 1924 член літаб'яднання «Маладняк», уваходзіў у Цэнтральнае Бюро арганізацыі. У 1926—1927 рэдагаваў часопіс «Маладняк». У 1927 стаў адным з ініцыятараў утварэння новага літаб'яднання «Полымя». У жніўні — кастрычніку 1927 у складзе дэлегацыі беларускіх літаратараў наведаў Латвію, Чэхаславакію, Германію, Францыю. Адзін з ініцыятараў тэатральнай дыскусіі ў лістападзе 1928 (артыкулы «Два экзамены (Да пытання аб тэатральнай крытыцы)», «Чым пагражае нам Белдзяржкіно? (Да крытыкі тэматычнага плана)»). Выступленні М. Зарэцкага ў друку былі расцэнены як праявы нацыянал-дэмакратызму. Разам з А. Александровічам і А. Дударом ён заявіў пра выхад з БДУ (публікацыя ў «Савецкай Беларусі» 4.12.1928). У 1929 выключаны з ВКП(б). Член СП БССР (з 1934). Да лістапада 1936 працаваў загадчыкам аддзела літаратуры і мастацтва БелАН. Арыштаваны 3.11.1936 у Мінску па адрасе: вул. Абутковая, д. 23, кв. 3. Асуджаны пазасудовым органам НКУС 28.10.1937 як «актыўны член нацыянал-фашысцкай тэрарыстычнай арганізацыі» да ВМП з канфіскацыяй маёмасці. Рэабілітаваны ваеннай калегіяй Вярхоўнага суда СССР 7.12.1957. Болей...

Трагедия на Немиге (Минск, 30 мая 1999 года)
Факты. Свидетельства. Комментарии
Степаненко П. В., Ревяко Т. И., авторы лит. проекта

Эта документальная книга - своеобразный памятник и напоминание живым. В книге собраны свидетельства пострадавших 30 иая 1999 года в подземном переходе на станции метро "Немига" в Минске, а также воспоминания близких родственников и друзей о всех 53 погибщих. Книга подготовлена Правозащитным центром "Вясна" при помощи Центра социальной защиты "Немига-99". Болей...

Невядомая вайна
1654-1667
Сагановіч Генадзь

У кнізе асвятляюцца драматычныя падзеі самай страшнай для Беларусі вайны, якая з палітычных прычынаў заставалася да апошняга часу практычна невядомай нам. Грунтуючыся на дакументах і даследваннях, аўтар піша пра сапраўдныя мэты інтэрвенцыі Маскоўскай дзяржавы і акупацыйную палітыку царызму ў Беларусі, апавядае пра бітвы і аблогі гарадоў, упершыню паказвае шырокі рух народнага супраціву чужынцам, спрабуе вызначыць месца вайны 1654—1667 гг. у беларускай гісторыі. Для шырокага кола чытачоў. Болей...

Latest Month

December 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow